მეზობელი სიტყვები
Asian elephant
არსებითი სახელი
/͵eɪʃnʹɛlɪfənt, ͵eɪʒn-/

მმლ. აზიური სპილო (Elephas maximus).