მეზობელი სიტყვები
Asian tapir
/͵eɪʃnʹteɪpə(r), ͵eɪʒn-/