მეზობელი სიტყვები
A site
არსებითი სახელი
/͵eɪʹsaɪt/

გენ., ბიოქ. A-საიტი, A-უბანი, ამინოაცილ-ტ-რნმ-შემაკავშირებელი უბანი (რიბოსომის პირველი ტ-რნმ-შემაკავშირებელი უბანი; აგრ. aminoacyl-tRNA binding site) [შდრ. აგრ. E site, P site].