მეზობელი სიტყვები
asparagine
არსებითი სახელი
/əʹspærədʒiːn/

ბიოქ. ასპარაგინი (ერთ-ერთი შეცვლადი ამინომჟავა; აბრევ. Asn, N).