მეზობელი სიტყვები
azoic
ზედსართავი სახელი
/əʹzəʊɪk/

1) უსიცოცხლო, აზოური;

2) ორგანულ ნაშთებს / ცოცხალი ორგანიზმების კვალს რომ არ შეიცავს.