მეზობელი სიტყვები
azotobacter
არსებითი სახელი
/əʹzəʊtəʊ͵bæktə(r)/

ბაქტ. აზოტობაქტერი, აზოტბაქტერი (Azotobacter gen.).