მეზობელი სიტყვები
azygospore
არსებითი სახელი
/əʹzaɪgəʊ͵spɔ:(r)/

აზიგოსპორა, პართენოსპორა (უშუალოდ კვერცხუჯრედიდან განაყოფიერების გარეშე განვითარებული სპორა).