მეზობელი სიტყვები
azygote
არსებითი სახელი
/eɪʹzaɪgəʊt/

გენ. აზიგოტა (ჰაპლოიდური პართენოგენეზის შედეგად წარმოქმნილი ორგანიზმი).