მეზობელი სიტყვები
azygous
ზედსართავი სახელი
/ʹæzɪgəs/

კენტი, უცალო, უწყვილო; azygous vein ანატ. კენტი ვენა.