მეზობელი სიტყვები
babuina
არსებითი სახელი
/͵bæbəwʹi:nə/

მდედრი პავიანი / ბაბუინი.