მეზობელი სიტყვები
bacciferous
ზედსართავი სახელი
/bækʹsɪfərəs/

ბოტ. კენკროვანი.