მეზობელი სიტყვები
bacciform
ზედსართავი სახელი
/ʹbæksɪfɔ:m/

ბოტ. კენკრისებრი.