მეზობელი სიტყვები
baccivorous
ზედსართავი სახელი
/bækʹsɪvərəs/

ზოოლ. კენკრისმჭამელი, კენკრით რომ იკვებება; baccivorous birds კენრისმჭამელი ფრინველები.