მეზობელი სიტყვები
bachelor's button
/ʹbætʃələzbʌtn/