მეზობელი სიტყვები
back cross ან backcross
არსებითი სახელი
/͵bækʹkrɒs/

აღმავალი შეჯვარება, ბეკროსი (ჰიბრიდის შეჯვარება ერთ-ერთ მშობელ ან იდენტური გენოტიპის მქონე ფორმასთან; აგრ. backcrossing).