მეზობელი სიტყვები
baculiform
ზედსართავი სახელი
/ʹbækjʊlɪfɔ:m/

ჩხირისებრი; baculiform chromosomes ჩხირისებრი ქრომოსომები.