მეზობელი სიტყვები
Baculoviridae
არსებითი სახელი
/͵bækjʊləʹvaɪrɪdi:/

pl ვრლ. ბაკულოვირუსები (ენტომოპათოგენური ვირუსები; Baculoviridae fam.).