მეზობელი სიტყვები
balm cricket
არსებითი სახელი
/͵bɑ:mʹkrɪkɪt/

ენტ. ნამდვილი / მგალობელი ჭიჭინობელა (Cicadidae fam.).