მეზობელი სიტყვები
Balsaminaceae
არსებითი სახელი
/͵bɔ:lsəmɪʹneɪʃɪi:/

pl ბოტ. უკადრისასებრნი (Balsaminaceae fam.).