მეზობელი სიტყვები
Baltimore classification
არსებითი სახელი
/ʹbɔ:ltɪmɔ:͵klæsɪfɪʹkeɪʃn/

ვრლ. ბალტიმორის კლასიფიკაცია (ვირუსების კლასიფიკაცია მათი გენომის ტიპისა და დნმ-ის რეპლიკაციის მეთოდის მიხედვით).