მეზობელი სიტყვები
banded anteater
/͵bændɪdʹænti:tə(r)/

= numbat.