მეზობელი სიტყვები
banteng
არსებითი სახელი
/ʹbæntɛŋ/

მმლ. ბანტენგი (Bos javanicus).