მეზობელი სიტყვები
banyan
არსებითი სახელი
/ʹbænjən/

ბოტ. ბანიანი (ფიკუსის გვარის მცენარეები: Ficus bengalensis, Ficus religiosa და სხვ.).