მეზობელი სიტყვები
barbastelle
არსებითი სახელი
/bɑ:bəʹstɛl, ʹbɑ:bəstɛl/

მმლ. ევროპული მაჩქათელა (ღამურასებრთა ოჯახის წარმომადგენელი; Barbastella barbastellus) აგრ. barbastelle bat.