მეზობელი სიტყვები
barbate
ზედსართავი სახელი
/ʹbɑ:beɪt/

1. ორნ. ულვაშიანი [იხ. აგრ. barbel 2];

2. ბოტ. ფხიანი.