მეზობელი სიტყვები
barilla
არსებითი სახელი
/bəʹrɪlə/

ბოტ. ჩარანი (Salsola spp.).