მეზობელი სიტყვები
bark
არსებითი სახელი
/bɑ:k/

ქერქი (მცენარის ღეროსი ან ფესვისა).