მეზობელი სიტყვები
barnacle
არსებითი სახელი
/ʹbɑ:nəkl/

1. ზოოლ. ერთგვარი ულვაშფეხიანი კიბო (Cirripedia subcls.);

2. ორნ. ლოყათეთრი ღერღეტი (Branta leucopsis) აგრ. barnacle goose.