მეზობელი სიტყვები
barnyard grass
არსებითი სახელი
/bɑ:nʹjɑ:dgrɑ:s/

ბოტ. ბურჩხა (Echinochloa crus-galli).