მეზობელი სიტყვები
barochory
არსებითი სახელი
/bəʹrɒkɔ:rɪ/

ბოტ. ბაროქორია (თესლის / სპორის ან ნაყოფის ჩამოცვენა მხოლოდ სიმძიმის ძალის მოქმედებით).