მეზობელი სიტყვები
baroreceptor
არსებითი სახელი
/ʹbærəʊrɪsɛptə(r)/

ფიზიოლ. ბარორეცეპტორი.