მეზობელი სიტყვები
barracuda
არსებითი სახელი
/͵bærəʹkju:də/

იქთ. ბარაკუდა, ზღვის წერი / ქარიყლაპია (Sphyraena gen.).