მეზობელი სიტყვები
barrenwort
არსებითი სახელი
/ʹbærənwɜ:t/

ბოტ. ჩიტიწვივა (Epimedium gen.).