მეზობელი სიტყვები
base-pair substitution
არსებითი სახელი
/͵beɪspɛə͵sʌbstɪʹtju:ʃn/

გენ. აზოტოვან ფუძეთა წყვილის შენაცვლება / სხვა წყვილით ჩანაცვლება (დნმ-ის დაზიანების ფორმა, რომელიც იწვევს მუტაციას).