მეზობელი სიტყვები
Basidiolichenes
არსებითი სახელი
/bə͵sɪdɪəʊlaɪʹki:ni:z/

pl მიკოლ., ბოტ. ბაზიდიუმიანი ლიქენები, ბაზიდიოლიქენები (ლიქენები / მღიერები, რომელთა მიკობიონტიც ბაზიდიუმიანი სოკოა; Basidiolichenes) [შდრ. აგრ. Ascolichenes].