მეზობელი სიტყვები
basophil ან basophile
არსებითი სახელი
/ʹbeɪsəfɪl, -faɪl/

იმუნ. ბაზოფილი, ბაზოფილური გრანულოციტი / ლეიკოციტი (აგრ. basophil granulocyte).