მეზობელი სიტყვები
bastard sturgeon
არსებითი სახელი
/͵bɑ:stədʹstɜ:dʒən, ͵bæs-/

იქთ. ფორეჯი (Acipenser nudiventris).