მეზობელი სიტყვები
Batesian mimicry
არსებითი სახელი
/͵beɪtsɪənʹmɪmɪkrɪ/

ბეიტსის / ბეიტსისეული მიმიკრია (შხამიან ან საჭმელად უვარგის ცხოველს დამსგავსება).