მეზობელი სიტყვები
batrachian II
ზედსართავი სახელი
/bəʹtreɪkɪən/

ამფ. უკუდო ამფიბიებისა, უკუდო ამფიბიებთან დაკავშირებული.