მეზობელი სიტყვები
Batrachosauria
არსებითი სახელი
/͵bætrəkəʊʹsɔ:rɪə/

პალეონტ. ბატრაქოზავრები (Batrachosauria subcls.).