მეზობელი სიტყვები
batrachotoxin
არსებითი სახელი
/͵bætrəkəʊʹtɒksɪn/

ბიოქ. ბატრაქოტოქსინი (უძლიერესი შხამიანი ალკალოიდი, რომელსაც შეიცავს ზოგიერთი მეხეური ბაყაყის კანის ჯირკვლები).