მეზობელი სიტყვები
beaked whale
არსებითი სახელი
/ʹbi:ktweɪl/

მმლ. დინგნისკარტა ვეშაპი (Ziphiidae fam.).