მეზობელი სიტყვები
bean
არსებითი სახელი
/bi:n/

ბოტ. 1) ლობიო (Phaseolus gen.), განსაკ. ჩვეულებრივი ლობიო (Phaseolus vulgaris; აგრ. common / kidney / bean) და ალისლობიო (Phaseolus coccineus; აგრ. (scarlet) runner bean);

2) მარცვალი ან პარკი (პარკოსან მცენარეთა).