მეზობელი სიტყვები
bean family
არსებითი სახელი
/ʹbi:nfæməlɪ/

ბოტ. პარკოსნები, პარკოსანთა ოჯახი (Fabaceae / Leguminosae fam.).