მეზობელი სიტყვები
bean goose
არსებითი სახელი
/͵bi:nʹgu:s/

ორნ. მეკალოე ბატი (Anser fabalis).