მეზობელი სიტყვები
Bechstein's bat
არსებითი სახელი
/ʹbɛkstaɪnzbæt/

მმლ. ბეხშტაინის მღამიობი, გრძელყურა მღამიობი (Myotis bechsteinii).