მეზობელი სიტყვები
becquerel
არსებითი სახელი
/ʹbɛkərɛl/

გენ. ბეკერელი (რადიონუკლიდების აქტივობის საზომი ერთეული; აბრევ. Bq).