მეზობელი სიტყვები
biomedical engineering
არსებითი სახელი
/͵baɪəʊʹmɛdɪklɛndʒɪʹnɪərɪŋ/

ბიოსამედიცინო ინჟინერია, ბიოინჟინერია (აგრ. bioengineering).