მეზობელი სიტყვები
blastomere
არსებითი სახელი
/ʹblæstəmɪə(r)/

ემბრ. ბლასტომერი (ერთ-ერთი უჯრედი, რომელიც პირველი მიტოზური დაყოფისას წარმოიქმნება ცხოველური ემბრიონის განვითარების ადრეულ სტადიაზე).