მეზობელი სიტყვები
blastozooid
არსებითი სახელი
/͵blæstəʹzəʊɔɪd/

ზოოლ. ბლასტოზოოიდი, დაკვირტვის შედეგად წარმოქმნილი ზოოიდი / ინდივიდი.